- VILLA LIŽNJAN -


Cijena: na upit

Tehnički podaci
Površina 600 do 800 m2 po parceli
Naselje / zona Ližnjan
Grad / općina Ližnjan
Vrsta Građevinsko zemljište
Namjena Stambena (S)
Vlasništvo Terra Firma d.d.

Zemljište se nalazi na južnom dijelu grada Ližnjana koji je svega 2km udaljen od Medulina. Orijentacija zemljišta je sjever / jug, a sastoji se od nekoliko katastarskih čestica koje zajedno čine vrlo atraktivnu građevinsku lokaciju na kojoj se razvija projekt Villa Ližnjan.
Idejni projekt prema prijedlogu sastoji se od 9 građevinskih parcela na kojima se razvija mini naselje osmišljeno i dizajnirano za turističku namjenu smještajnog kapaciteta 8-10 osoba po objektu, kategorizacije četiri zvjezdice.
Buduči da se radi o prijedlogu idejnog projekta koje je izradila Terra firma d.d. postoji mogućnost izmjena projekta, buduće gradnje i parcelacije zemljišta u skladu sa Urbanističkim planom uređenja Općine Ližnjan.

Projekt Villa Ližnjan prodaje se kao jedinstvena cjelina ili pojedinačne građevinske čestica. Terra Firma izrađuje svu potrebnu projektnu dokumentaciju za objekte i prilaznu cestu.
Prema prijedlogu parcelacije velićina građevinskih parcela kreće se od cca 600-800m2 sa mogućnošću prilagodbe prema želji investitora.

(Kupac ne plaća proviziju prilikom kupoprodaje)