Ulaganje u nekretnine i razvoj vlastitih nekretnina.

Radno vrijemePON - PET 8:00 - 16:00

Profil društva

Društvo Terra Firma osnovano je u studenom 2004. godine kao prvi investicijski fond za nekretnine u Hrvatskoj, ali i u ovom dijelu Europe. Osnovano je kao dioničko društvo sukladno odredbama Zakona o investicijskim fondovima, odnosno Zakona o trgovačkim društvima.

Društvo je dana 14.05.2009. godine održalo Izvanrednu Glavnu skupštinu na kojoj su donesene odluke o promjeni tvrtke i predmeta poslovanja, radi zakonskih ograničenja u direktna ulaganja u razvoj projekata, a usvojen je i novi Statut Društva. Prema rješenju Trgovačkog suda u Pazinu od 14.08.2009. godine, Terra Firma d.d. i formalno više ne djeluje kao zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, već kao dioničko društvo za ulaganje u nekretnine.

Navedene statusne promjene omogućile su Društvu da direktno ulaže u svoje nekretnine, povećavajući na taj način njihovu vrijednost i atraktivnost na tržištu, te zajednička ulaganja u razvoj projekta s vanjskim partnerima .

Temeljni kapital Društva iznosi 3.600.000,00 i sastoji se od 36.000 komada redovnih dionica koje glase na ime, čija je nominalna vrijednost 100 kuna. Dionica Društva ima oznaku TRFM-R-A i uvrštena je na Redovno tržište na Zagrebačkoj burzi.

Organi Društva su : Glavna skupština, Nadzorni odbor, te Uprava Društva.

Upravu Društva čini direktor Društva, dok Nadzorni odbor ima tri člana koja se biraju odlukom Glavne skupštine na mandat od četiri godine.

Statut Društva, koji je osnovni dokument Društva, nalaže: „Društvo će ulagati imovinu s ciljem ostvarenja porasta vrijednosti imovine, odnosno oplođivanja kapitala dioničara Društva primjereno vrstama i rizicima ulaganja. Društvo će ulagati imovinu vodeći računa o sigurnosti ulaganja uz minimiziranje rizika, isključivo u interesu dioničara Društva“.