Ulaganje u nekretnine i razvoj vlastitih nekretnina.

Radno vrijemePON - PET 8:00 - 16:00

Strategija razvoja

Društvo Terra Firma je prikupljena novčana sredstva uložio u nekretnine tipa neizgrađeno građevinsko zemljište, građevinski objekti za koje je potrebno obaviti preuređenje i prenamjenu sa pripadajućim zemljištem, poljoprivredna zemljišta u Istri, te u 100%-tne udjele u trgovačkim društvima čiji je predmet poslovanja upravljanje nekretninama, stjecanje i prodaja nekretnina i iznajmljivanje nekretnina na području Istre i Republike Slovenije.

Revizijom svih nekretnina iz portfelja društva utvrđene su prioritetne akcije za svaku pojedinu nekretninu kao i pravci njezinog daljnjeg razvoja. Primarni cilj je provesti realizaciju projekata nekretnina koje su u ovom trenutku s tržišnog aspekta najprihvatljivije (uz najmanje ulaganja ostvariti će najveći povrat investicije).

Proces investiranja u razvoj projekata povezan je sa aktivnostima uključivanja novih zainteresiranih partnera koji bi sudjelovali u njezinoj realizaciji, ali i u preuzimanju rizika.