Građevinsko zemljište Rakalj Prodaja

1 070 000

Opis

Na području Raklja u mirnom neizgrađenom krajoliku, udaljeno od starog dijela Raklja oko 1,0 km i oko 1,5 km od mora prodaje se zemljište za realizaciju atraktivnog projekta mješovito turističke namjene na površini od 60.000m2 od čega je 40.000 m2 urbanizirano, a 20.000 m2 neurbanizirano.

U obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Krase, predmetno zemljište nalazi se unutar građevinskog područja naselje Krase.
Ukupna površina zemljišta spojena je u jedinstvenu cjelinu za izgradnju vila, hotela, sportskih terena i raznog popratnog sadržaja, te spada u područje mješovite namjene, pretežno poslovne M1, stambene namjene M2 i ugostiteljske namjene M3.
Prema urbanističkom planu uređenja predviđena je izgradnja do dvadeset samostojećih objekata plus jedan centralni objekt sa šesnaest ležajeva, restoranom i raznim drugim sadržajem. Ideja za razvoja projekta osmišljena je na ideji integriranog hotela, koja potencijalnim gostima može pružiti jedinstven odmor i vrhunsku uslugu na jednoj lokaciji.

Galerija

Lokacija

Zemljište se nalazi u neposrednoj blizini Raškog zaljeva.

Detalji

Površina: 60.000 m2 Namjena: Građevinsko zemljište

Features